Onze Werking

Fak Letteren ondertekende, samen met Stad Leuven, KU Leuven, Politie Leuven, LOKO & de negen andere officiële fakbars, de Leuvense Fakbarcode & zet zich in voor een beter leefmilieu in de buurt. De volledige Fakbarcode kan je hier nalezen.

Fak Letteren is er voor maar vooral door haar studenten. Alle personen die voor Fak Letteren werken, zijn studenten & doen dit volledig vrijwillig zonder enige vorm van verloning. Iedere faculteitskring organiseert haar eigen tapnamiddagen & -avonden, geeft feestjes in haar Praatkamer & zorgt dagelijks voor vrijwillige & enthousiaste stewards aan de ingang.

Onze interne structuur zorgt ervoor dat alle kringen vertegenwoordigd zijn in het bestuur van onze vzw. In onze Raad van Bestuur zetelen drie verkozen beheerders, samen met een raadslid per faculteitskring. Deze Raad van Bestuur vergadert éénmaal per week & beslist er over het dagdagelijkse reilen & zeilen.

Sharon Boussery – voorzitter
Ella D’hoe – ondervoorzitter/barcoördinator
Milan Vandermeulen – secretaris

Bavo De Smet – raadslid voor Alfa/fakverantwoordelijke
Maxime Beirevoets – raadslid voor Babylon/fakverantwoordelijkeStijn Mertens – raadslid voor Eoos/fakverantwoordelijke
Vincent Debeaussart – raadslid voor Historia/fakverantwoordelijke
Max Wijnings – raadslid voor Mecenas/fakverantwoordelijkeHerlinde Herrebouts – raadslid voor Musicologica/fakverantwoordelijke

Amber Van de Wijngaard – raadslid voor de Avondverantwoordelijken

Naast de Raad van Bestuur heeft Fak Letteren vzw ook een controlerend orgaan: haar Algemene Vergadering. In deze Algemene vergadering zetelen naast de Raad van Bestuur verder nog twee (wisselende) leden per faculteitskring & drie oud-beheerders.

.

onze statuten / ons reglement interne orde