Fakature Voorzitter

FUNCTIE

Voorzitter binnen het Dagelijks Bestuur van de vzw Fak Letteren voor het academiejaar 2020-2021 (periode 1 juli 2020 – 30 juni 2021). 

SITUERING

Fak Letteren vzw heeft tot doel het beheer van het gebouw, gelegen te Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven, waarin de faculteitskringen van de faculteit Letteren aan de KU Leuven, campus Leuven zijn gevestigd. Hiertoe wordt door die faculteitskringen een bar uitgebaat op de benedenverdieping van het gebouw.

HOE JEZELF KANDIDAAT STELLEN?

Je stelt je cv en motivatiebrief voor de functie op en bezorgt die via het adres beheer@fakbarletteren.be, dit voor 15 mei 2020, 22:00h. Indien je vragen hebt, kan je je wenden tot hetzelfde adres.

TAKEN

  • Je bent als voorzitter verantwoordelijk voor de interne en externe relaties van de vzw. Je onderhoudt de contacten met de deelnemende faculteitskringen en haar overkoepelingen, en daarnaast ook met externe partners als de faculteit Letteren, de KU Leuven, LOKO, de Stad Leuven en politiezone Leuven. Daarbovenop zit je de vergaderingen van de vzw voor en zorg je voor een vlotte werking van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de vzw. Je bent eindverantwoordelijke en coördineert (samen met je team) de dagelijkse werking, evenementen en werkgroepen, en volgt deze ook op.
  • Daarbuiten wordt ook verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt in de andere aspecten van de werking van de vzw.
  • Je rapporteert over de uitvoering van je taken aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw.

JE PROFIEL

  • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, organisatie en neemt graag initiatief, je wil zowel met je handen als met je hoofd werken, je bent klantgericht en betrouwbaar, je kan vlot samenwerken, je bent bereid jezelf voortdurend te verbeteren en je kan constructief en structureel samenwerken aan het beleid van de vzw.
  • Je bent sociaalvaardig en je kan je neutraal opstellen. Je hebt altijd het welzijn van de vzw voor ogen.
  • Je hebt kennis en inzicht met betrekking tot de werking van de vzw en de deelnemende faculteitskringen, zijnde Alfa, Babylon, Eoos, Historia, Mecenas en Musicologica.
  • Je bent student.
  • Ervaring binnen een van de faculteitskringen of binnen Fak Letteren vzw vormt een pluspunt.

Je kandidatuur zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de vzw, voor dewelke je je kandidatuur ook mondeling zal motiveren en toelichten. Die Algemene Vergadering zal bij geheime stemming oordelen over je kandidatuur.