Fakature Penningmeester

FUNCTIE

Penningmeester binnen het Dagelijks Bestuur van de vzw Fak Letteren voor het academiejaar 2020-2021 (periode 1 juli 2020 – 30 juni 2021). 

SITUERING

Fak Letteren vzw heeft tot doel het beheer van het gebouw, gelegen te Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven, waarin de faculteitskringen van de faculteit Letteren aan de KU Leuven, campus Leuven zijn gevestigd. Hiertoe wordt door die faculteitskringen een bar uitgebaat op de benedenverdieping van het gebouw.

HOE JEZELF KANDIDAAT STELLEN?

Je stelt je cv en motivatiebrief voor de functie op en bezorgt die via het adres beheer@fakbarletteren.be, dit voor 15 mei 2020, 22:00h. Indien je vragen hebt, kan je je wenden tot hetzelfde adres.

TAKEN

  • Je bent als penningmeester verantwoordelijk voor het volledige financiële beheer van de vzw. Dat houdt in het verrichten van betalingen, het controleren en bijhouden van inkomsten, uitgaven en rekeningstanden, het opstellen van een wekelijks financieel verslag naar de Raad van Bestuur toe, en een semestrieel en jaarlijks financieel verslag naar de Algemene Vergadering toe. Je onderhoudt ook het contact met de boekhouder en bezorgt die op regelmatige basis de nodige documenten.
  • Daarbuiten wordt ook verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt in de andere aspecten van de werking van de vzw.
  • Je rapporteert over de uitvoering van je taken aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw.

JE PROFIEL

  • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, organisatie en neemt graag initiatief, je wil zowel met je handen als met je hoofd werken, je bent klantgericht en betrouwbaar, je kan vlot samenwerken, je bent bereid jezelf voortdurend te verbeteren en je kan constructief en structureel samenwerken aan het beleid van de vzw.
  • Je hebt een goed zicht op de werking van en de nodige kennis voor het beheer van de financiën.    
  • Je hebt kennis en inzicht met betrekking tot de werking van de vzw en de deelnemende faculteitskringen, zijnde Alfa, Babylon, Eoos, Historia, Mecenas en Musicologica.
  • Je bent student.
  • Ervaring met de financiële werking van een vereniging of vzw, alsook ervaring binnen een van de faculteitskringen of binnen Fak Letteren vzw vormt een pluspunt.

Je kandidatuur zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de vzw, voor dewelke je je kandidatuur ook mondeling zal motiveren en toelichten. Die Algemene Vergadering zal bij geheime stemming oordelen over je kandidatuur.