Onze Werking

Fak Letteren ondertekende, samen met Stad Leuven, KU Leuven, Politie Leuven, LOKO & de negen andere officiële fakbars, de Leuvense Fakbarcode & zet zich in voor een beter leefmilieu in de buurt. De volledige Fakbarcode kan je hier nalezen.

Fak Letteren is er voor maar vooral door haar studenten. Alle personen die voor Fak Letteren werken, zijn studenten & doen dit volledig vrijwillig zonder enige vorm van verloning. Iedere faculteitskring organiseert haar eigen tapnamiddagen & -avonden, geeft feestjes in haar Praatkamer & zorgt dagelijks voor vrijwillige & enthousiaste stewards aan de ingang.

Onze interne structuur zorgt ervoor dat alle kringen vertegenwoordigd zijn in het bestuur van onze vzw. In onze Raad van Bestuur zetelen vier verkozen beheerders, samen met een raadslid per faculteitskring en een afgevaardigde van de avondverantwoordelijken. Deze Raad van Bestuur vergadert éénmaal per week & beslist er over het dagdagelijkse reilen & zeilen.

Tom Geurts – voorzitter
Lise Vandewal – ondervoorzitter/barcoördinator
Wouter Weerts – penningmeester
Glen Smet – secretaris

Bavo De Smet – raadslid voor Alfa/ fakverantwoordelijke
Arne Bieseman – raadslid voor Babylon/ fakverantwoordelijke
Judith Kesteloot – raadslid voor Eoos/ fakverantwoordelijke
Ivan Kinsabil – raadslid voor Historia/ fakverantwoordelijke
Esmée Vos – raadslid voor Mecenas/ fakverantwoordelijke
Ward Wielockx – raadslid voor Musicologica/ fakverantwoordelijke

Wannes Ceulemans – raadslid voor de Avondverantwoordelijken

Naast de Raad van Bestuur heeft Fak Letteren vzw ook een controlerend orgaan: haar Algemene Vergadering. In deze Algemene vergadering zetelen naast de Raad van Bestuur verder nog twee leden per faculteitskring & twee oud-beheerders.

.

onze statuten / ons reglement interne orde