Onze Werking

Fak Letteren ondertekende, samen met Stad Leuven, KU Leuven, Politie Leuven, LOKO & de negen andere officiële fakbars, de Leuvense Fakbarcode & zet zich in voor een beter leefmilieu in de buurt. De volledige Fakbarcode kan je hier nalezen.

Fak Letteren is er voor maar vooral door haar studenten. Alle personen die voor Fak Letteren werken, zijn studenten & doen dit volledig vrijwillig zonder enige vorm van verloning. Iedere faculteitskring organiseert haar eigen tapnamiddagen & -avonden, geeft feestjes in haar Praatkamer & zorgt dagelijks voor vrijwillige & enthousiaste stewards aan de ingang.

Onze interne structuur zorgt ervoor dat alle kringen vertegenwoordigd zijn in het bestuur van onze vzw. In onze Raad van Bestuur zetelen vier verkozen beheerders, samen met een raadslid per faculteitskring en een afgevaardigde van de avondverantwoordelijken. Deze Raad van Bestuur vergadert éénmaal per week & beslist er over het dagdagelijkse reilen & zeilen.

Thomas Marien – Voorzitter
Eline Van Rompaey – Ondervoorzitter/Barcoördinator
Sander Coopmans – Penningmeester
Lukas Graumans – Secretaris

Ada Vandenberg – raadslid voor Alfa/ fakverantwoordelijke
Wannes Vanhoey – raadslid voor Babylon/ fakverantwoordelijke
Melanie Walgraeve – raadslid voor Eoos/ fakverantwoordelijke
Wout Cordier – raadslid voor Historia/ fakverantwoordelijke
Joris Bas – raadslid voor Mecenas/ fakverantwoordelijke
Robbe Wendrickx – raadslid voor Musicologica/ fakverantwoordelijke

Robbe Van den Bergh – raadslid voor de Avondverantwoordelijken

Naast de Raad van Bestuur heeft Fak Letteren vzw ook een controlerend orgaan: haar Algemene Vergadering. In deze Algemene vergadering zetelen naast de Raad van Bestuur verder nog twee leden per faculteitskring & twee oud-beheerders.

.

onze statuten / ons reglement interne orde