Fakature Avondverantwoordelijke

FUNCTIE

Avondverantwoordelijke binnen de vzw Fak Letteren voor het academiejaar 2020-2021 (periode 1 juli 2020 – 30 juni 2021). 

SITUERING

Fak Letteren vzw heeft tot doel het beheer van het gebouw, gelegen te Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven, waarin de faculteitskringen van de faculteit Letteren aan de KU Leuven, campus Leuven zijn gevestigd. Hiertoe wordt door die faculteitskringen een bar uitgebaat op de benedenverdieping van het gebouw.

HOE JEZELF KANDIDAAT STELLEN?

Je stelt je cv en motivatiebrief voor de functie op en bezorgt die via het adres beheer@fakbarletteren.be. Indien je vragen hebt, kan je je wenden tot hetzelfde adres.

TAKEN

  • Samen met de andere Avondverantwoordelijken ben je de eindverantwoordelijke voor het uitbaten van de bar op avonden. Dat houdt onder andere in dat je een aantal keer per maand instaat voor het afsluiten van de bar (met permanente aanwezigheid vanaf 21:00). Dat komt neer op het waarnemen en controleren van de uitbating door de op dat moment verantwoordelijke faculteitskring en op het behouden van de goede orde.
  • Daarbuiten wordt ook verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt in de andere aspecten van de werking van de vzw.
  • Je rapporteert over de uitvoering van je taken aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw.

JE PROFIEL

  • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, organisatie en neemt graag initiatief, je wil zowel met je handen als met je hoofd werken, je bent klantgericht en betrouwbaar, je kan vlot samenwerken, je bent bereid jezelf voortdurend te verbeteren en je kan constructief en structureel samenwerken aan het beleid van de vzw.
  • Je hebt kennis en inzicht met betrekking tot de werking van de vzw en de deelnemende faculteitskringen, zijnde Alfa, Babylon, Eoos, Historia, Mecenas en Musicologica.
  • Je bent student.
  • Ervaring binnen een van de faculteitskringen of binnen Fak Letteren vzw vormt een pluspunt.

Je kandidatuur zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de vzw, voor dewelke je je kandidatuur ook mondeling zal motiveren en toelichten. Die Algemene Vergadering zal bij geheime stemming oordelen over je kandidatuur.